resim
Havacılık Sayfası
Yeni Kullanıcı

Gezinti Bağlantılarını Atla.
Sozlesme
Yeni Kayıt
Diğer Bilgiler
Son
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
  1. “Hezarfen Havacılık Meteorolojisi İnternet Servisi”nin tüm telif hakları DMİ Genel Müdürlüğü’ne aittir.
  2. Kullanıcıların verdiği isim, adres gibi bilgiler, iletişim ve sektörel hizmet taleplerinin belirlenmesi amaçları için kullanılacak olup Kurumumuz bu bilgilerin gizliliği esasını kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcılarla iletişim için e-posta adresi öncelikli olarak kullanılacaktır. Bu nedenle kullanıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi veya değişikliklerinin kurumumuza bildirilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.
  4. İnternet servisimizde verilen hizmet, bilgi ve ürünlerin değişikliği, sürekliliği, güncelliği ve denetimine dair işlemler DMİ Genel Müdürlüğü’nün inisiyatifindedir.
  5. İnternet servisimizde verilen sayısal model ürünleri MM5-V3 modeli ile elde edilmekte olup DMİ Genel Müdürlüğü tarafından kısa vadeli hava tahminlerinde operasyonel olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler MM5-V3 modelinin direkt model ürünleridir. Ancak hava tahmin raporları, modellerin yanı sıra, uydu ve radar verileri ile meteorolojik harita analizleri sonucunda hazırlanarak kullanıcıya sunulur. Model ürünleri ile hava tahmin raporları arasında farklılıkların bulunması bu açıdan normal karşılanmalıdır. Ayrıca hava tahmin raporlarında olduğu gibi model ürünlerinde de hata payı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcı, her türlü tahmin ürününün tutarlılığı konusunda ulusal veya uluslar arası standartlara ilave talepte bulunamaz.
  6. İnternet servisimizden alınan bilgi ve/veya ürünlerin kullanımından meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı, kullanıcıların her ne suretle olursa olsun maruz kalabileceği zarar ve ziyandan DMİ Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Kullanıcılar bundan dolayı tazminat talep edemezler.
  7. İnternet servisimizden alınan bilgi ve/veya ürünler resmi kayıt ve/veya evrak olarak kullanılamaz. Eğer resmi kayıt veya evrak niteliğinde bilgi veya ürün talebi olması durumunda, ücrete tabi olup olmadığına bakılarak DMİ Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak verilir.
  8. Kullanıcı, internet servisimizden aldığı bilgi ve/veya ürünleri üçüncü şahısların kullanımına vermemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgi ve ürünlerin üçüncü şahıslara verilmesi nedeniyle, DMİ Genel Müdürlüğü’nün uğrayacağı yasal ve ticari hak kayıplarını tazmin etmeyi kabul eder.
  9. Bu sözleşme tek taraflı olarak DMİ Genel Müdürlüğü tarafından feshedilebileceği gibi, kullanıcı da dilediği zaman e-posta, faks yoluyla veya bizzat başvurarak bu sözleşmeyi feshedebilir.
TANIMLAR 1. DMİ : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. 2. Kullanıcı : DMİ üyelerinin Hezarfen Havacılık Meteorolojisi’ne ait servislerine Internet yolu ile ulaşıp kullanmak isteyen kişilerdir.
 
Havacılık Sayfası
MGM © 2009