MEYDAN TAHMİNİ (T A F)   

TAF, bir meydan tahmininin kod ismidir.

(TAF – Terminal Aerodrome Forecast) Bir meydan tahmini, ilgili Meteoroloji Otoritesi (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) tarafından tayin edilen Meteoroloji Ofislerince hazırlanır ve yayınlanır.

Meydan tahmini (TAF), spesifik bir periyot esnasında bir havaalanında beklenen meteorolojik şartların kısa ve öz ifadesidir.

Bir meydan tahmini (TAF) ;
 • Yer Rüzgârı
 • Görüş Mesafesi
 • Hava Durumu
 • Bulut Bilgileri
 • Ve belirlenen periyot boyunca bu elemanların biri ya da daha fazlası için beklenen önemli değişiklikleri içerir

Meydan tahminlerini hazırlayan Meteoroloji Ofisleri, tahminlerini sürekli takip ve kontrol ederek, gerektiğinde zaman kaybetmeksizin düzeltme yapıp (TAF AMD) ilgili yerlere ulaştıracaktır.

Tahmin mesajlarının uzunluğu ve tahminde kullanılan değişikliklerin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde tutulmalı, gereksiz grup tekrarından kaçınılmalıdır.

TAF kod ismi, her meydan tahminin başında yer alır. Bir ya da daha fazla meydan tahmini içeren bir meteoroloji bülteni durumunda TAF kod ismi veya onun yerine kullanılan telekomünikasyon amaçlı kısaltma, bültenin başında kullanılır.

 • Kısa periyotlu TAF’lar için FC
 • Uzun periyotlu TAF’lar için FT
kısaltmaları kullanılır.

FM 51 – X.Ext. TAF – TERMINAL AERODROME FORECAST
TAF CCCC YYGGggZ Y1Y1G1G1G2G2 dddffGfmfm KMH
KT
MPS
VVVV
or
CAVOK
w'w'
or
NSW
NsNsNshshshs
or
VVhshshs
or
NSC
 
PROBC2C2 GGGeGe TTTT GGGeGe
or
TTGGgg
(TXTfTf/GfGfZ TNTfTf/GfGfZ)

GRUPLARIN AÇIKLAMALARI, KURALLAR VE PROSEDÜRLERİ
Meydan tahminleri, sabit bir sıra ve düzende sunulan spesifik bilgileri ihtiva eder. Bu bilgiler ve sıralama aşağıdaki gibidir.
 1. Tanıtıcı Gruplar
  1. Bir meydan tahmini olduğunu belirten TAF kod ismi veya onun telekomünikasyon amaçlı kısaltması
  2. TAF’ın ait olduğu meydanın ICAO indikatörü
  3. Tahminin hazırlandığı gün, saat ve dakika
  4. Tahmin periyodu
 2. Yer Rüzgârı
 3. Görüş Mesafesi
 4. Hava Durumu
 5. Bulut Durumu (veya dikine rüyet,  NSC terimleri)
 6. Değişiklik terimleri ve beklenen önemli değişiklikler.
Yer Belirtici (CCCC Grubu) TAF’ın ait olduğu meydanın ICAO indikatörü.
Birinci harf, uluslararası aeronatik muhabere sırasını
İkinci harf, ilgili ülkeyi
Üçüncü harf, ilgili ülkenin aeronatik muhabere sırasını
Dördüncü harf, raporu çıkaran havaalanını belirtir.
Zaman (YYGGggZ Grubu)
YY TAF’ın hazırlandığı ayın günü.
GGgg TAF’ın hazırlandığı saati ve dakikasını belirtir.
Z UTC olarak zaman belirticisi
 1. Rutin meydan tahmininin (TAF) geçerlilik periyodu 9 saatten az, 24 saatten çok olamaz. Bu periyot, Bölgesel Hava Seyrüsefer Anlaşmasıyla belirlenir.
 2. Geçerlilik periyodu 12 saatten az olan rutin meydan tahminleri (Kısa Periyotlu TAF’lar) her 3 saatte bir hazırlanır ve yayınlanır.
 3. 9 Saatlik TAF’lar, geçerlilik periyodunun başlamasından bir saat önce (Türkiye’de 1 saat 20 dakika önce) hazırlanır ve yayınlanır. Örneğin; 0918 periyotlu 9 saatlik bir TAF normal olarak 0800 UTC’de yayınlanması gerekirken, bu TAF Türkiye’de 0740 UTC’de yayınlanmaktadır.
  Türkiye kısa periyotlu (FC) olarak 9 saatlik TAF’ları hazırlar ve yayınlar.
  Hazırlanan bu 9 saatlik TAF’ların periyotları ve yayınlanma saatleri şöyledir;
  Valid Hazırlanış Saati Valid Hazırlanış Saati
  0000 – 0900 (0009) (2240UTC) 1200 – 2100 (1221) (1040UTC)
  0300 – 1200 (0312) (0140UTC) 1500 – 2400 (1524) (1340UTC)
  0600 – 1500 (0615) (0440UTC) 1800 – 0300 (1803) (1640UTC)
  0900 – 1800 (0918) (0740UTC) 2100 – 0600 (2106) (1940UTC)
 4. Uzun periyotlu (FT) olarak adlandırılan, 12 saat ila 24 saatlik rutin meydan tahminleri (TAF’lar) her 6 saatte bir hazırlanır ve yayınlanır.
 5. 18 saatlik uzun periyotlu TAF’lar, TAF periyodunun başlamasından 8 saat önce (Türkiye’de 8 saat 20 dakika önce) hazırlanır ve yayınlanır. Örneğin ; 1206 periyotlu 18 saatlik bir TAF normal olarak 0400 UTC’de yayınlanması gerekirken, bu TAF Türkiye’de 0340 UTC’de yayınlanmaktadır.
  Türkiye’de 18 saatlik TAF’lar, sadece Uluslararası Meydan Meteoroloji Ofisleri tarafından hazırlanmaktadır. Türkiye’de hazırlanan 18 saatlik uzun periyotlu (FT) TAF’ların periyotları ve yayınlanma saatleri şöyledir;
  Valid Hazırlanış Saati
  0000 – 2400 (0024) (2140 UTC)
  0600 – 0600 (0606) (0340 UTC)
  1200 – 1200 (1212) (0940 UTC)
  1800 – 1800 (1818) (1540 UTC)
YER RÜZGARI
(dddffGfmfmKT)
ddd Rüzgar yönü
ff Rüzgar hızı
Gfmfm Azami rüzgar / Hamle hızı
KT Rapor edilen rüzgar hızı için kullanılan birim (Knot)

Diğer Hususlar

 1. Rüzgârın değişik yönlerden esmesi beklendiğinde, bu durum VRB kısaltma terimi ile belirtilir. Rüzgârın değişik yönlerden verilebilmesi için, rüzgâr hızının en fazla 02 Knot olması gerekir. Rüzgâr hızı 2 Knot’tan fazla beklendiğinde mutlaka yön belirtilir.
 2. Tahmin edilen yer rüzgârı sakin ise, “00000” şeklinde ifade edilir ve boşluk bırakılmaksızın rüzgâr hız birimi “KT” belirtilir.
 3. Tahmin edilen rüzgâr hızı 99 Knot’tan fazla ise, rüzgâr hız grubu “P99KT” şeklinde rapor edilir.
 4. Tahmin edilen rüzgârın yönü 100 dereceden az ise, ilk rakam her zaman “0” sıfır olacaktır.
GÖRÜŞ MESAFESİ
(VVVV)
VVVV Yatay görüş mesafesi (Hakim Rüyet)
Tahmin edilen hakim rüyet, aşağıda belirtilen aralıklarla rapor edilir.
 1. 800 metreye kadar 50’şer metre aralıklarla rapor edilir.
 2. 800 metre ila 5000 metre arası 100’er metre aralıklarla rapor edilir.
 3. 5000 metre ila 9999 arası 1000’er metre aralıklarla rapor edilir.
 4. 9999 terimi, 10 Km ve üzerindeki değerler için kullanılır.
TAHMİN EDİLEN METEOROLOJİK HADİSE / HADİSELER (w’w’)
Havaalanında vuku bulması beklenilen aşağıdaki hava olayları ve onların kombinezonları, karakteristikleri ve şiddetleri w’w’ grubunda belirtilir.
 1. Donan yağış (donan yağmur, donan çisenti)
 2. Donan sis
 3. Hafif, mutedil veya kuvvetli yağış (sağanaklar dahil)
 4. Sürüklenen toz, kum, kar (göz seviyesinin altında)
 5. Savrulan toz, kum, kar (kar fırtınası dahil)
 6. Toz fırtınası
 7. Kum fırtınası
 8. Oraj (yağışlı veya yağışsız)
 9. Squall
 10. Hortum bulutu (tornado veya hortum seklinde yukarı çekilen su)
 11. Kod – 4678’de belirtilen ve rüyete etki etmesi beklenen diğer meteorolojik hadiseler
NSW (No Significant Weather)
Yukarıda belirtilen önemli hava olaylarının sona ermesini belirtmek için (hafif şiddetteki yağışlar hariç) w’w’ grubunun yerine NSW terimi kullanılır.

NSW teriminin kullanılabileceği hadiseler

 • FZRA, FZDZ, FZFG
 • Mutedil veya Kuvvetli; DZ, RA, SN, SG, IC, PL, GR, GS, SNRA, RADZ, vs.
 • BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, SS, DS
 • Hafif, Mutedil veya Kuvvetli; TSRA, TSSN, TSPL, TSGR, TSGRRA, vs.
 • TS, SQ, FC, BR, HZ, FU, DU, SA, FG, BCFG, PRFG, MIFG vs.
  1. Oraj hadisesi ile birlikte meydana gelen yağış türü hadiseler ile donan yağışlar hariç, hafif şiddetteki yağış türü hadiselerin sona ermesi NSW terimi ile belirtilmeyecektir.
  2. Mutedil veya Kuvvetli bir hadisenin, hafif şiddette bir hadiseye dönüşeceği tahmin ediliyor ise, bu durumda hafif şiddetteki hadise koda dahil edilir. Ancak hadisenin, hafif şiddette bir hadiseye dönüşeceği veya tamamen sona ereceği bekleniyor ama kesin bir kanaate varılamıyor ise bu durum NSW terimi ile ifade edilir.
  3. Rüyette önemli değişikliğe neden olabilecek Kod – 4678’de yer alan (BR, FG, FU, DU, SA, HZ, vb.) görüş engelleyici hadiseler TAF’da verilmiş ise, bunların tamamen sona ermesi NSW terimiyle ifade edilir. Ancak, bu hadiseler TAF’da verilmiş ve bir değişiklik terimiyle, bu hadiseler için belirlenmiş rüyet sınırlarını aşan bir görüş mesafesi bekleniyor ve hadisenin de devam edeceği tahmin ediliyor ise, bu durumda NSW terimi kullanılmayacaktır.
  4. Hafif şiddetteki yağış türü bir hadise ile görüş engelleyici bir hadise aynı anda TAF’da verilmiş ise, bunların sona ermesi NSW terimi ile ifade edilir. Burada NSW terimi sadece görüş engelleyici hadise için kullanılır. Bilindiği üzere hafif şiddetteki yağışların sona ermesi NSW terimi ile belirtilemez (Orajla birlikte yağış ve Donan yağışlar hariç)
Bulut Kapalılık Miktarı ve Taban Yüksekliği –  NsNsNshshshs

NsNsNs kısmında verilen bulut kapalılık miktarında aşağıdaki değerlendirmeye uygun olarak bulut kapalılığı rapor edilir

 • 1/8 – 2/8 kapalılık için FEW (FEW)
 • 3/8 – 4/8 kapalılık için SCATTERED (SCT)
 • 5/8 – 6/8 – 7/8 kapalılık için BROKEN (BKN)
 • 8/8 kapalılık için OVERCAST (OVC)

kısaltmaları kullanılır ve bunu takiben boşluk bırakılmaksızın bulut tabakasının taban yüksekliği verilir.

Bulut taban yüksekliği(hshshs)

Tahmin edilen bulut tabakasının taban yüksekliği 10.000 fette kadar 100’er feet aralıklarla, 10.000 feetin üzeri ise 1000’er feet aralıklarla raporlanır. Tahmin edilen bulut taban yükseklik değeri, raporlama adımları arasında kalıyorsa en yakın bir alt değere iblağ edilerek verilir.

Cumulonimbus (CB) bulutu hariç, tahmin edilen bulutların cinsi koda dahil edilmez. Cumulonimbus (CB) bulutu beklendiğinde, bulut grubunun sonuna boşluk bırakılmaksızın CB kısaltması ilave edilir.

Dikine Rüyet
(Vertical Visibility)–VVhshshs
VV Dikine Rüyet Belirticisi (Vertical Visibility)
hshshs Dikine Rüyetin Miktarı
Kar, sis, kum fırtınası, toz fırtınası veya diğer görüş engelleyici nedenlerden dolayı gökyüzünün görülemeyeceği bekleniyor ise, bulut grubu yerine tahmin edilen dikine rüyet (VVhshshs) koda dahil edilir. VV dikine rüyetin belirticisi, hshshs ise 100 feet’lik artışlarla dikine rüyeti belirtir.
NSC (No Significant Cloud)
Havanın tamamen açık olacağı tahmin ediliyorsa ya da CB bulutu veya meydan yükseklik limiti altında diğer bulutlar beklenmiyor ve CAVOK  teriminin kullanımı da uygun düşmüyor ise, bulut grubu yerine “NSC” (No Significant Cloud – Önemli Bulut Yok) kısaltma terimi kullanılır.
NSC terimi 1 – 3 – 5 ve 1 – 5 kuralını uygulayan Meydan Meteoroloji Ofisleri tarafından kullanılabilecektir.
CAVOK Ceiling(C) and visibility(V) ok(OK)
CAVOK terimi, aşağıda belirtilen şartların tahmin periyodu süresince aynı anda meydana geleceği bekleniyor ise, Görüş Mesafesi (VVVV), Meteorolojik hadise (w’w’) Bulut Grubu (NNNhshshs) veya Dikine Rüyet (VVhshshs) gruplarının yerini almak üzere, kullanılır.
 1. Meteorolojik rüyet en az 10 Km ise,
 2. Hava tamamen açık ise, veya her meydan için belirlenen yükseklik limitinin (Minimum Sector Altitude) altında bulut yoksa, ve Cumulonimbus (CB) bulutu bulunmuyor ise,
 3. Kod – 4678’de verilen havacılık için önemli hava olayları yoksa.)
TAHMİN EDİLEN SICAKLIK (Bölgesel Kod) (TXTFTF/GFGFZ TNTFTF/GFGFZ) Grubu
TX Maksimum sıcaklık grubu belirticisi
TFTF GFGFZ zamanında beklenilen maksimum sıcaklık
GFGF Tam saat olarak zaman
Z UTC olarak zaman belirticisi
TN Minimum sıcaklık grubu göstericisi
TFTF GFGFZ zamanında beklenilen minimum sıcaklık
GFGF Tam saat olarak zaman
Z UTC olarak zaman belirticisi

Beklenilen minimum ve maksimum hava sıcaklığı tam oC olarak belirtilir. Tek rakamlı sıcaklık değerlerinin önüne her zaman “0” sıfır rakamı getirilir. 0 oC’nin altındaki sıcaklıklarda, sıcaklık değerinin önüne “M” (minus) harfi konur.

Bu grup şu anda Türkiye’de kullanılmayacaktır.

 DEĞİŞİKLİK GRUPLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRTİLMESİ
TTTTT GGGeGe
veya
PROBC2C2 GGGeGe
veya
TTGGgg Grupları

Bir meydan tahmini (TAF) normal olarak G1G1 zamanında başlar ve G2G2 zamanında sona erer. Bu periyot içinde, elemanlardan bir kısmının veya tamamının, belirlenen kıstaslar çerçevesinde değişeceği bekleniyorsa, bu değişiklikler TTTTT ile sembolize edilen değişiklik terimleri (BECMG veya TEMPO) kullanılarak, tahmin periyodu GG zamanında başlayıp, GeGe zamanında sona ermek suretiyle belirtilir.

Değişiklik grubunu takip eden gruplar içinde yer almayan eleman veya elemanların G1G1 ile G2G2 periyodu süresince belirtilen durumunu koruyacağı anlaşılmalıdır.

Değişiklik teriminin periyodu mümkün olduğunca kısa (2 – 3 saat) tutulmalıdır. Hiçbir zaman verilen değişiklik teriminin periyodu 4 saatten fazla olamaz.

 BECMG Değişiklik Terimi
(GGGeGe) GG’den GeGe’ye kadar olan periyot içerisinde ve açıkça belirlenemeyen bir zamanda, düzenli ya da düzensiz bir şekilde ve kıstaslar çerçevesinde, meteorolojik şartlarda beklenen değişiklikleri ifade etmek üzere kullanılır. Değişim periyodunun (GGGeGe) süresi normal olarak 2 saat olacaktır.

Meteorolojik olayların niteliğine göre, bu değişiklik periyodu 4 saati geçmeyecektir. BECMG terimi kullanıldığında, bunu takip eden meteorolojik bilgi gruplarında belirtilen hava şartlarının, GeGe zamanında değişimini tamamlayacağı ve bundan sonra TAF periyodunun sonuna kadar veya başka bir değişiklik terimiyle verilen periyodun başlangıcına kadar durumunu muhafaza edeceği ve geriye dönüşün asla mümkün olmayacağı anlaşılmalıdır.

 TEMPO Değişiklik Terimi
 TEMPO değişiklik terimi ve ilgili zaman grubu (GGGeGe) aşağıdaki açıklamalara uygun durumlar için kullanılır.
 1. Meydana gelmesi beklenen meteorolojik olayların sık sık ya da sık olmayan aralıklarla vuku bulması tahmin ediliyorsa; ve
 2. Sık sık ya da sık olmayan aralıklarla meydana gelmesi beklenilen meteorolojik olayın, her defasındaki devam etme süresi bir saatten az olacaksa; ve
 3. GGGeGe periyodu içerisinde,sık sık ya da sık olmayan aralıklarla meydana gelmesi ve her seferinde bir saatten az devam etmesi beklenilen olayın, her defasındaki devam süresi toplandığında, GGGeGe ile belirtilen periyodun yarısından daha azını kapsıyorsa.

  Eğer, beklenen değişikliğin bir saat veya daha fazla devam etmesi tahmin ediliyorsa, BECMG değişiklik terimi veya FMGGgg kullanılır.

  Hazırlanan TAF’ların açık ve anlaşılır olmasını sağlamak için, kullanılacak değişiklik terimleri dikkatli seçilmeli ve mümkün olduğunca az değişiklik terimi kullanılmadır. Herhangi bir değişiklik terimiyle belirtilen periyot ile kullanılan diğer aynı değişiklik teriminin periyodu birbirini kapsamamalıdır.

 TEMPO değişiklik terimi kullanıldığında, değişiklik periyodu mutlaka verilecek ve bu periyot en fazla 4 saat olacaktır.

 TEMPO terimi kullanıldığında, bunu takip eden meteorolojik bilgi gruplarında belirtilen hava şartlarının, GG ile GeGe zamanında geçici olarak meydana geleceği ve GeGe zamanından sonra TAF periyodunun sonuna kadar veya başka bir değişiklik terimiyle verilen periyodun başlangıcına kadar TEMPO değişiklik teriminden önceki şartların hüküm süreceği yani TEMPO değişiklik teriminden önceki şartlara geri dönüşün olacağı anlaşılmalıdır.

PROBC2C2 GGGeGe

Tahmin edilen eleman veya elemanların bir alternatif değer olarak, vuku bulma oranını belirtmek için kullanılır. PROB teriminden sonra boşluk bırakılmaksızın vuku bulma yüzdesi belirtilir. Vuku bulma yüzdesi olarak yalnızca 30 veya 40 değerleri kullanılır. Bu değerler, beklenen elemanın GGGeGe periyodu içinde %30 veya %40 olarak meydana gelme ihtimalini belirtir.

PROBC2C2’den sonra, UTC olarak beklenilen zaman periyodu GGGeGe formunda verilir. GG tahmin periyodunun başlangıcını, GeGe ise sona ermesini belirtir.

PROBC2C2 GGGeGe’den sonra ise tahmin edilen eleman veya elemanlar verilir.

PROB teriminin her iki kullanışı sırasında (PROB30, PROB40, PROB30 TEMPO, PROB40 TEMPO), verilen periyot (GGGeGe) en fazla 4 saat olacaktır.

PROBC2C2 grubu; BECMG veya FMGGgg değişiklik terimleriyle kombinezonlu olarak kullanılamaz.

TTGGgg Grubunun Kullanılması

FMGGgg formunda kullanılan TTGGgg grubu, GGgg ile belirtilen zamandan itibaren TAF’ın ana periyodunda beklenilen meteorolojik şartların tamamen değişeceğini belirtmek üzere kullanılır.

FMGGgg grubu kullanıldığında, FMGGgg’den önce verilen meteorolojik şartların tamamen değişeceği ve FMGGgg grubundan sonraki şartların hüküm süreceği anlaşılmalıdır.

Değişikliğin başlama saatini gösteren FMGGgg’den sonra, başka bir değişiklik terimi (BECMG veya TEMPO) kullanılarak değişiklik yapılamaz. Ancak FMGGgg’den önceki periyot için uygun değişiklik terimleri kullanılarak değişim yapılabilir.

FM terimi, “From” un kısaltmasıdır. GGgg ise, UTC olarak değişikliğin beklendiği saat ve dakikayı belirten gruptur.


BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞİŞİKLİK TERİMLERİYLE VERİLMESİ İÇİN UYGULANACAK KISTASLAR
 TAHMİN EDİLEN YER RÜZGÂRI
 1. Tahmin edilen yer rüzgârının yönünde 60 derecelik bir değişiklikle birlikte, ortalama rüzgâr hızı da, değişiklikten önce ve/veya sonra en az 10 Knot bekleniyorsa,
 2. Tahmin edilen yer rüzgârının hızında 10 Knot veya daha fazla bir değişiklik bekleniyorsa;
 3. Tahmin edilen yer rüzgârının azami hızı (hamle), değişiklik teriminden önce verilen azami rüzgâr hız değerine göre en az 10 Knot’lık bir artışla birlikte, tahmin edilen ortalama rüzgâr hızının da, değişiklikten önce ve/veya sonra en az 15 Knot olacağı bekleniyorsa;
 TAHMİN EDİLEN GÖRÜŞ MESAFESİ
 1. VFR Uçuşlar İçin ; Meteorolojik rüyetin 5000 metre değerlerine eşit veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşacağı bekleniyorsa, bu durum uygun değişiklik terimleriyle verilir.
 2. Meteorolojik rüyetin; 150, 350, 600, 800, 1500 veya 3000 metre değerlerine eşit olması ya da bu değerleri azalarak veya artarak aşması bekleniyorsa, bu durum uygun değişiklik terimleriyle verilir.
 3. Havanın CAVOK olduğu ve daha sonraki bir değişiklik terimi ile CAVOK şartlarının bozulacağı, fakat meteorolojik rüyetin yine en az 10 Km veya üzerinde olacağı beklendiğinde, bu durum (9999 grubu) TAF’da verilmez.
 TAHMİN EDİLEN METEOROLOJİK HADİSE
Aşağıda belirtilen hava olaylarının veya onların kombinezonlarının başlayacağı, sona ereceği, şiddetinin değişeceği veya bir hadisenin başka bir hadiseye dönüşeceği beklendiğinde, bu durumlar uygun değişiklik terimleriyle belirtilir.
 1. Donan yağış (donan yağmur, donan çisenti)
 2. Donan sis
 3. Hafif, mutedil veya kuvvetli yağış (sağanaklar dahil)
 4. Sürüklenen toz, kum, kar (göz seviyesinin altında)
 5. Savrulan toz, kum, kar (kar fırtınası dahil)
 6. Toz fırtınası
 7. Kum fırtınası
 8. Oraj (yağışlı veya yağışsız)
 9. Squall
 10. Hortum bulutu (tornado veya hortum seklinde yukarı çekilen su)
 11. Kod – 4678’de belirtilen ve rüyete etki etmesi beklenen diğer meteorolojik hadiseler
  TAHMİN EDİLEN BULUTLAR
 1. Bulut Kapalılık Miktarına Göre;
  Bulut taban yüksekliği 5000 feet'in altında olması beklenen bulutların kapalılık miktarı;
  • 4/8 veya daha az iken (NSC  FEW veya SCT), en az 5/8 veya daha fazla kapalılığa (BKN veya OVC) ulaşacağı bekleniyorsa, bu durum uygun değişiklik terimiyle belirtilir.
  • 5/8 veya daha fazla kapalılığa (BKN veya OVC) sahip iken, 4/8 veya daha az kapalılığa (SCT, FEW veya NSC) düşeceği bekleniyorsa, bu durum uygun değişiklik terimiyle belirtilir.
 2. Bulut Taban Yüksekliğine Göre;

  En az 5/8 kapalılığa sahip (BKN veya OVC) bulutların, bulut taban yükseklikleri, 100, 200, 500, 1000, 1500, 3000 veya 5000 feet değerlerine eşit olması, veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşması bekleniyorsa, bu durum uygun değişiklik terimiyle belirtilir.

 3. Cumulonimbus (Cb) Bulutu İçin ;
 1. TAF'ın ana kısmında Cumulonimbus (Cb) bulutu verilmemiş ancak bir değişiklik terimiyle Cumulonimbus (Cb) bulutunun oluşacağı tahmin ediliyorsa, (kapalılığı ne olursa olsun), bulutun CB olduğu belirtilerek verilir.
 2. TAF'ın herhangi bir periyodunda, CB bulutu verilmiş, ancak bu CB bulutunun eriyerek kaybolacağı bekleniyorsa (kıstaslara uygun olsun veya olmasın), bu durum, oluşacak yeni şartları belirtecek şekilde uygun değişiklik terimiyle ifade edilir.
  1. Dikine görüş mesafesinin 100, 200, 500 ve 1000 feet değerlerine eşit olması veya bu değerleri azalarak ya da artarak aşması beklendiğinde, bu durum uygun değişiklik terimiyle belirtilir.
  2. Hava CAVOK iken, CAVOK'u bozan bulut tahmin ediliyorsa, kıstaslara uysun veya uymasın bu durum uygun değişiklik terimiyle ifade edilir.
  3. Havada bulut mevcut iken, havanın CAVOK olacağı tahmin ediliyorsa, kıstaslara uysun veya uymasın bu durum uygun değişiklik terimiyle ifade edilir.
  4. CAVOK teriminin kullanılamadığı durumlarda bulut grubu NSC şeklinde verilmişken, CAVOK şartlarını bozan bulut tahmin ediliyorsa, kıstaslara uysun veya uymasın bu durum uygun değişiklik terimiyle ifade edilir.
  5. Bir değişiklik terimi ile, en az bir bulut tabakası için kapalılık veya yükseklik kıstasları çerçevesinde değişiklik bekleniyorsa, değişimi beklenmeyen diğer bulut grupları da tekrar edilir.
Havacılık Sayfası
MGM © 2009