HAVACILIK AMAÇLI SEÇİLMİŞ ÖZEL HAVA ROPORU (S P E C I)   

SPECI, Havacılık Amaçlı Seçilmiş Özel Hava Raporunun kod ismidir.

 SPECI kod isminin yerine, telekomünikasyon amacı ve zorunluluğu gereği ya da bir meteoroloji bülteni olması durumunda SP . . . . . kısaltması ve bunu takiben bir belirtici, tarih ve gözlem zamanı kullanılır.

 SPECI rasatları, meteorolojik parametrelerin belirli kıstaslara göre değişmesi halinde yapılır ve yayınlanır.

Yarım saatte bir rasat yapan meydan meteoroloji ofisleri/istasyonları 20 geçe ve 50 geçe; saatte bir rasat yapan meydan meteoroloji ofisleri/istasyonları ise 50 geçe haricinde her zaman SPECI yapabilirler. Gerek METAR gerekse SPECI rasatlarında rasat periyodu 10 dakikalık süre olduğundan, bu rasat periyodu 20 ve 50 geçe haricinde diğer tüm vakitlerde değişecektir.

Meteorolojik şartların kötüye gidişi nedeniyle hazırlanan SPECI raporu, gözlemden hemen sonra yayınlanır. Meteorolojik şartların iyiye gitmesi durumunda, SPECI raporu yayınlanmadan önce 10 dakika beklenir ve eğer bu süre içinde gözlemde önemli değişiklikler olmazsa yayınlanır. Şayet bazı değişmeler tespit edilmiş ise, SPECI raporu yayınlanmadan bu değişiklikler SPECI raporuna yansıtılır ve daha sonra merkeze gönderilir.

Bir elemanın/parametrenin kötüye gittiği durumda, diğer bir eleman/parametre iyiye gidiyorsa (Örneğin; bulut taban yüksekliği düşüyor, rüyet iyiye gidiyor), tek bir SPECI hazırlanır ve mevcut durum bu SPECI raporunda belirtilir.

SPECI raporunun formatı, METAR raporunun aynısıdır. Kullanılan gruplar ve elemanlar aynı anlamı taşır. METAR raporundaki gruplar ve raporlama esaslarının aynısı SPECI içinde geçerlidir.

FM 16 – X.Ext. SPECI – AVIATION SELECTED SPECIAL WEATHER REPORT
(With or Without Trend Forecast)
SPECI CCCC YYGGggZ (AUTO) dddffGfmfm KMH
KT
MPS
dndndnVdxdxdx
VVVV or VVVVNDv or CAVOK VnVnVnVnDv RDRDR/VRVRVRVRi
or
RDRDR/ VRVRVRVRVVRVRVRVRi
w’w’ NsNsNshshshs
or
VVhshshs
or
NSC
   
T’T’/Td’Td’ QPHPHPHPH REw’w’ WS RWY DRDR
or
WS ALL RWY
(WTSTS/SS’) (RRRRERCReReRBRBR)    
(TTTTT)
or
NOSIG
TT GGgg dddffGfmfm KMH
KT
MPS
VVVV
or
CAVOK
w’w’
or
NSW
NsNsNshshshs
or
VVhshshs
or
NSC
( RMK ...)            
 (YYGGggZ Grubu) Rasat Tarihi, Saati ve Dakikası
YY Gözlem zamanının tarihi (Ayın günü iki haneli olarak verilir)
GGgg UTC (Universal Time Coordinated) olarak gözlem zamanının saat ve dakikasını belirtir.
Z UTC olarak zaman belirticisi
SPECI YAPILMASINI GEREKTİREN KISTASLAR/KRİTERLER
Aşağıda belirtilen kıstaslara/kriterlere uygun değişiklikleri içeren gözlemler, SPECI raporu olarak hazırlanır ve yayınlanır.
 YER RÜZGÂRI
a) En son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, ortalama rüzgâr yönünde 60o veya daha fazla bir değişiklikle birlikte, ortalama rüzgâr hızı da değişiklikten önce ve/veya sonra 10 Knot veya daha fazla olduğunda SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
b) En son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, ortalama rüzgâr hızında 10 Knot veya daha fazla bir değişiklik olursa SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
c) En son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, azami rüzgâr hızında (Gust-Hamle) 10 Knot veya daha fazla bir artışla birlikte, ortalama rüzgâr hızının da değişiklikten önce ve/veya sonra 15 Knot veya daha fazla olması halinde SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
 METEOROLOJİK RÜYET
a) En son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, meteorolojik rüyet 800, 1500, 3000 metre değerlerine eşit olursa veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşarsa SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
b) VFR (Görerek Uçuş Kuralları) uçuşları desteklemek amacıyla, en son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, meteorolojik rüyet 5000 metre değerlerine eşit olursa veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşarsa, SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
 PİST GÖRÜŞ MESAFESİ
a) En son yayınlanan METAR/SPECI raporuna göre, pist rüyeti 150, 350, 600 veya 800 metre değerlerine eşit olursa veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşarsa SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
 METEOROLOJİK HADİSE
( w’w’ / REw’w’ )
Aşağıda belirtilen hava olaylarının herhangi birinin başlaması, sona ermesi, şiddetinin değişmesi veya bir hadiseden başka bir hadiseye dönüşmesi halinde SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
a) Donan yağış
b) Donan sis
c) Hafif, mutedil veya kuvvetli; yağış (sağanaklar dahil)
d) Alçak seviyelerde; toz, kum, kar sürülmesi
e) Savrulan; toz, kum, kar
f) Toz fırtınası
g) Kum fırtınası
h) Oraj (yağışlı veya yağışsız)
i) Squall
j) Hortum bulutu
BULUTLULUK
a) En az 5/8 kapalılığa sahip (BKN, OVC) en alçak bulutun taban yüksekliği 100, 200, 500, 1000 veya 1500 feet (30, 60, 150, 300 veya 450 metre) değerlerine eşit, veya bu değerlerden herhangi birini azalarak ya da artarak aşarsa SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
b) 1500 feet (450 metre) ve altındaki bulutların kapalılık miktarları;
  1. 4/8 veya daha az iken (NSC, FEW veya SCT), en az 5/8 veya daha fazla kapalılığa (BKN veya OVC) ulaşırsa SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
  2. 5/8 veya daha fazla kapalılığa (BKN veya OVC) sahip iken, 4/8 veya daha az kapalılığa (SCT, FEW veya NSC) düşerse SPECI raporu hazırlanır ve yayınlanır.
Havacılık Sayfası
MGM © 2009