SIGMET MESAJLARI  

SIGMET mesajları, uçuş faaliyetleri üzerinde etkisi olan hava olaylarını kapsar. Bu mesajlar pilotların ve havacılıkla ilgili diğer personelin bilgisine sunulmak üzere hazırlanır ve yayınlanır. SIGMET mesajları, Meteoroloji Gözlem Ofislerinin en önemli fonksiyonlarından birisidir.

SIGMET mesajları, Meteoroloji Gözlem Ofisleri tarafından hazırlanır ve yayınlanır. SIGMET mesajları, meteorolojik gözetlemenin yapıldığı bölgede (FIR) meydana gelen veya meydana gelmesi beklenen, uçuş güvenliğini etkileyebilecek belirli hava olaylarının zaman ve yer içerisindeki oluşumunu ve gelişimini kapsayacak şekilde, kısa öz olarak basit lisan ile hazırlanıp yayınlanan meteorolojik bilgilerdir.

Türkiye’de Meteoroloji Gözetleme Ofisi olarak tayin edilen meteoroloji ofisleri ;

Ankara FIR için; ESENBOĞA Meydan Meteoroloji Ofisi,
     İstanbul FIR için; ATATÜRK Meydan Meteoroloji Ofisi’dir.

SIGMET Mesajlarının Hazırlanmasına Neden Olan Olaylar

SIGMET mesajları, aşağıda belirtilen meteorolojik olaylardan biri ya da fazlasının meydana gelmesi veya meydana gelmesinin beklenmesi halinde hazırlanır ve yayınlanır.

SES ALTI HIZ SEYİR SEVİYELERİ İÇİN
(Subsonic Crusing Levels) :
 1. ORAJ – Thunderstorm
  • Münferit Oraj (obscured) OBSC TS
  • Gizli Oraj (embedded) EMBD TS
  • Şiddetli (sık tekrarlayan) Oraj (frequent) FRQ TS
  • Kararsızlık Hattı Orajı (squall line) SQL TS
  • Dolu ile Birlikte Münferit Oraj OBSC TS GR (obscured with hail)
  • Dolu ile Birlikte Gizli Oraj EMBD TS GR (embedded with hail)
  • Dolu ile Birlikte Şiddetli Oraj FRQ TS GR (frequent with hail)
  • Dolu İle Birlikte Kararsızlık Hattı Orajı SQL TS GR (squall line with hail)
 2. TROPİKAL SİKLON – Tropical cyclone
  • 10 dakikalık ortalama yer rüzgârının hızı TC (+ Siklonun Adı, 34 Knot veya daha fazla ve tropikal siklon Biliniyorsa)
 3. TÜRBÜLANS – Turbulance
  • Şiddetli Türbülans (severe turbulance) SEV TURB
 4. BUZLANMA – Icing
  • Şiddetli Buzlanma (severe icing) SEV ICE
  • Donan Yağmura Bağlı Buzlanma SEV ICE (FZRA) (severe icing due to freezing rain)
 5. DAĞ DALGALARI – Mauntain Waves
  • Şiddetli Dağ Dalgası SEV MTW (severe mountain waves)
 6. TOZ FIRTINASI – Duststorm
  • Kuvvetli Toz Fırtınası (heavy duststorm) HVY DS
 7. KUM FIRTINASI – Sandstorm
  • Kuvvetli Kum Fırtınası (heavy sandstorm) HVY SS
 8. VOLKANİK KÜL – Volcanic Ash
  • Volkanik Kül (volcanic ash) VA (+Volkanın Adı)
SES USTU HIZ SEYİR SEVİYELERİ İÇİN
(Transonic and Supersonic Cruising Levels)
 1. TÜRBÜLANS – Turbulance
  • Orta Şiddette Türbülans (moderate turbulance) MOD TURB
  • Şiddetli Türbülans (severe turbulance) SEV TURB
 2. CUMULONİMBUS BULUTLARI
  • Tek Başına Cumulonimbus ISOL CB (isolated cumulonimbus)
  • Yer Yer Görülen Cumulonimbuslar OCNL CB (occasional cumulonimbus)
  • Yoğun Cumulonimbuslar FRQ CB (frequent cumulonimbus)
 3. DOLU – Hail
  • Dolu (hail) GR
 4. VOLKANİK KÜL – Volcanic Ash
  • Volkanik Kül (volcanic ash) VA (+Volkanın Adı)

Oraj, tropikal siklon veya squall line ile ilgili SIGMET mesajlarında, türbülans veya buzlanmayla ilgili hususlar yer almaz.

Ancak, orajla birlikte kuvvetli dolunun vuku bulması veya vuku bulmasının beklenmesi halinde, bu durum SIGMET mesajında belirtilir.

SIGMET bilgileri, daha çok uçak raporları esas alınarak hazırlanır. Ancak, uydu bilgileri, yer seviyesindeki gözlemler, hava radarına ait gözlemler baz alınarak veya tahmin yöntemlerine dayalı olarak da bu mesajlar hazırlanmaktadır.

SIGMET mesajlarının periyodu 6 saatten fazla olmamalıdır. Ancak periyodun 4 saatten fazla olmaması tercih edilmelidir. Ülkemizde hazırlanan SIGMET mesajlarının periyodu 3 saatten fazla olmayacaktır.

Tropikal siklonlar ve volkanik kül bulutları haricinde madde VI.2.4’de listesi verilen hava olaylarının vuku bulmasının beklenmesiyle ilgili SIGMET mesajı, hava olayının vuku bulmasının beklendiği zamandan 6 saat önce, tercihen 4 saat öncesinden hazırlanıp yayınlanmalıdır.

FIR sahasında etkili olması beklenen tropikal siklon veya volkanik kül bulutuyla ilgili SIGMET mesajları, geçerlilik periyodunun başlamasından, asgari 12 saat önce hazırlanıp yayınlanacaktır veya bu olayların vuku bulmasını gösteren herhangi bir gelişme mevcut değilse bu durum en kısa zamanda bir SIGMET mesajıyla yayınlanmalıdır.

Volkanik kül bulutu ve tropikal siklonlar için hazırlanıp yayınlanan SIGMET mesajları her 6 saatte bir gözden geçirilerek yenilenmelidir.

Volkanik kül bulutu ve tropikal siklonlar için yayınlanan SIGMET mesajlarında, madde VI.2.7’de belirtilen geçerlilik periyodunun 12 saat veya daha ilerisini kapsayacak şekilde, volkanik kül bulutunun kapsamı, tropikal siklon merkezinin pozisyonuyla ilgili bilgilere yer verilmelidir.

SIGMET mesajları, VHF VOLMET yayınlarına dahil edilecektir. SIGMET mesajı yoksa “NIL SIGMET” ifadesi yayının başında yer almalıdır.

Yayınlanan SIGMET mesajında yer alan olayın/olayların vuku bulmaması veya vuku bulmasının beklenmemesi durumunda yeni bir mesajla SIGMET bilgileri iptal edilir.

SIGMET MESAJLARININ FORMATI VE HAZIRLANMASI

Mesajlar, ICAO tarafından onaylanan kısaltma terimleri kullanılarak, basit lisan kısaltmaları halinde hazırlanır ve yayınlanır. SIGMET mesajlarının hazırlanmasına ilişkin özet bilgi IX.2.5’de tablo halinde özetlenmiştir.

Bir SIGMET Mesajı, Aşağıdaki Sıra ve Esaslara Göre Düzenlenir ;

 1. Uçuş bilgi sahasına veya kontrol sahasına hizmet sağlayan FIC (Flight Information Centre – Uçuş Bilgi Merkezi), ACC (Area Control Centre – Saha Kontrol Merkezi), UIR (United Information Region – Birleştirilmiş Uçuş Bilgi Bölgesi) veya ATS (Air Traffic Services – Hava Trafik Servisi) biriminin yer indikatörü birinci sırada yer alır.
  Örneğin ; Ankara FIR için LTAA,
  İstanbul FIR için LTBB indikatörü kullanılır.
 2. Mesaj belirticisi olan “SIGMET” kısaltması ve bunu takiben de sıra numarası yer alır. Transonic ve Supersonic uçuş yapacak uçaklar için hazırlanan mesajlar “SIGMET SST” şeklinde belirtilir. “SIGMET” veya “SIGMET SST” ‘den sonra verilecek mesaj sıra numarası, mesajı yayınlayan meteoroloji ofisinin 0001 UTC’den başlamak üzere 24 saat süresince yayınladığı SIGMET mesajlarını ihtiva eder. “SIGMET” ve “SIGMET SST” için ayrı ayrı sıra numarası kullanılır.
 3. SIGMET mesajının ait olduğu ayın günü, geçerlilik periyodu UTC olarak belirtilir, ve bu grubun önüne “VALID” terimi getirilir. Geçerlilik periyodu ifadesinden, olayın beklendiği süre anlaşılmalıdır ve bu nedenle uçuş halindeki uçağa SIGMET mesajının yayını, bu süre içinde yapılmalıdır. Ülkemizde hazırlanan SIGMET mesajlarının periyodu 3 saatten fazla olmayacaktır.
 4. SIGMET mesajını hazırlayan Meteoroloji Gözetleme Ofisinin ICAO indikatörü belirtilir ve bunu takiben ( – ) işareti kullanılarak ikinci satıra (mesaj metnine) geçilir.
 5. İkinci satır SIGMET mesajı hazırlanan FIR sahasının adı ile başlar.
 6. Mesaj metninde, SIGMET’in çıkarılmasına neden olan olay ve tarifi madde VI.2.4’de listelenen hadiselere uygun olarak yapılır.
 7. Rasat edilen ve devam etmesi beklenen olaylar için “OBS” kısaltması ve UTC olarak gözlem zamanı, veya olay tahmin ediliyor ise, “FCST” kısaltması kullanılır.
 8. Rasat edilen veya tahmin edilen hadisenin/olayın yeri (enlem ve boylam olarak veya uluslararası alanda bilinen, tanınan coğrafi tanımı ya da yeri) ve seviyesi belirtilir.
 9. Hadisenin mevcut veya beklenen hareket yönü ve hızı (Knot veya KMH olarak).
 10. Uygun kısaltmalarla hadisenin şiddetindeki değişiklikler belirtilir.
  INTSF : Şiddetleniyor
  WKN : Zayıflıyor
  NC : Değişiklik Yok
 11. Şayet SIGMET mesajı volkanik kül veya tropikal siklon için hazırlanmışsa üçüncü satıra geçilir. Üçüncü satırda SIGMET mesajı için belirtilen geçerlilik periyodundan daha ilerisi için, volkanik kül bulutu ve tropikal siklon merkezinin pozisyonları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
Havacılık Sayfası
MGM © 2009