AIRMET MESAJLARI  

AIRMET mesajları, 15.000 feet (FL150) altındaki uçuş faaliyetlerini desteklemek amacıyla ve bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına uygun olarak Meteoroloji Gözlem Ofisleri tarafından hazırlanır ve yayınlanır.

AIRMET mesajları, Annex 3, Bölüm 6.6’ya (bu kitabın VI.4 bölümüne) uygun olarak yayınlanan “Alçak Seviye Uçuşları Saha Tahminlerinde (GAMET)” yer almayan, uçuş yolunda veya belirlenen sahalarda vuku bulan ve/veya vuku bulması beklenen hava olaylarını kapsar. AIRMET mesajlarında bu hava olayları kısa ve öz şekilde, basit lisan ile verilir.

AIRMET Mesajlarının Hazırlanmasına Neden Olan Olaylar

Aşağıda belirtilen şartların veya hava olaylarının vuku bulması ve/veya vuku bulmasının beklenmesi halinde her biri için ayrı bir AIRMET mesajı hazırlanır ve yayınlanır.

FL150 ALTINDAKİ SEYİR SEVİYELERİNDE :

a) Yer Rüzgârının Hızı;
Geniş bir alanda yer rüzgârının ortalama hızı 30 Knot (60 Km/h) ve üzerinde ise
SFC WSPD (+ Rüzgâr Hızı ve Birimi)
SFC WSPD ABV 30KT veya
SFC WSPD 35KT gibi
b) Düşük Görüş Mesafesi;
Geniş alanları etkileyen 5 Km’den az görüş mesafesi ve rüyetin düşmesine neden olan hadise.
SFC VIS (+Görüş Mesafesi) + (Hadise)
SFC VIS BLW 5000M SHRA veya
SFC VIS 2000M BR gibi
c) Alçak Bulut;
Geniş bir alanda, yeryüzü seviyesinden itibaren yüksekliği 1500 feet’den az olan BKN / OVC kapalılığa sahip bulutlar
BKN CLD (+Bulut Taban Yük. ve Birimi)
OVC CLD (+Bulut Taban Yük. ve Birimi)
BKN/OVC CLD BLW 1000FT veya
BKN CLD 0800FT or BLW gibi
d) Cumulonimbus (Cb) Bulutları;
Münferit (isolated) - Yer yer (occasional) - Sık sık (frequent)
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
e) Towering Cumulus (TCU) Bulutları;
Münferit (isolated) - Yer yer (occasional) - Sık sık (frequent)
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
f) Oraj;
Dolu olmaksızın münferit oraj
Dolu olmaksızın yer yer görülen oraj
Dolu ile birlikte münferit oraj
Dolu ile birlikte yer yer görülen oraj
ISOL TS
OCNL TS
ISOL TSGR
OCNL TSGR
g) Dağın görülmesine engel teşkil eden hadise var. (mountain obscuration) MT OBSC
h) Türbülans;
Orta Şiddette Türbülans (Konvektif bulutlar içindeki türbülans hariç)
MOD TURB
i) Buzlanma;
Orta Şiddette Buzlanma (Konvektif bulutlar içindeki buzlanma hariç)
MOD ICE
j) Dağ Dalgası;
Orta Şiddette Dağ Dalgası
MOD MTW

Orajla ilgili AIRMET mesajlarında, türbülans ve buzlanmayla ilgili hususlara yer verilmez. Ancak, orajla birlikte dolu hadisesi belirtilir.

AIRMET mesajlarının periyodu 6 saatten fazla olmamalıdır. Ancak periyodun 4 saatten fazla olmaması tercih edilmelidir. Ülkemizde hazırlanan AIRMET mesajlarının periyodu 4 saatten fazla olmayacaktır.

Yayınlanan AIRMET mesajında yer alan olayın/olayların vuku bulmaması veya vuku bulmasının beklenmemesi durumunda yeni bir mesajla AIRMET bilgileri iptal edilir.

AIRMET MESAJLARININ FORMATI VE HAZIRLANMASI

Mesajlar, ICAO tarafından onaylanan kısaltma terimleri kullanılarak, basit lisan kısaltmaları halinde hazırlanır ve yayınlanır. AIRMET mesajlarının hazırlanmasına ilişkin özet bilgi IX.3.5’de tablo halinde özetlenmiştir.

Bir AIRMET Mesajı, Aşağıdaki Sıra ve Esaslara Göre Düzenlenir ;

 1. Uçuş bilgi sahasına veya kontrol sahasına hizmet sağlayan FIC (Flight Information Centre – Uçuş Bilgi Merkezi), ACC (Area Control Centre – Saha Kontrol Merkezi), UIR (United Information Region – Birleştirilmiş Uçuş Bilgi Bölgesi) veya ATS (Air Traffic Services – Hava Trafik Servisi) biriminin yer indikatörü birinci sırada yer alır.
  Örneğin ; Ankara FIR için LTAA,
  İstanbul FIR için LTBB indikatörü kullanılır.
 2. Mesaj belirticisi olan “AIRMET” kısaltması ve bunu takiben de sıra numarası yer alır. Verilecek mesaj sıra numarası, mesajı yayınlayan meteoroloji ofisinin 0001 UTC’den başlamak üzere 24 saat süresince yayınladığı AIRMET mesajlarını ihtiva eder.
 3. AIRMET mesajının ait olduğu ayın günü, geçerlilik periyodu UTC olarak belirtilir, ve bu grubun önüne “VALID” terimi getirilir. Ülkemizde hazırlanan AIRMET mesajlarının periyodu 4 saatten fazla olmayacaktır.
 4. AIRMET mesajını hazırlayan Meteoroloji Gözetleme Ofisinin ICAO indikatörü belirtilir ve bunu takiben ( – ) işareti kullanılarak ikinci satıra (mesaj metnine) geçilir.
 5. İkinci satır AIRMET mesajı hazırlanan FIR sahasının adı ile başlar.
 6. Mesaj metninde, AIRMET’in çıkarılmasına neden olan olay ve tarifi madde VI.3.2’de listelenen hadiselere uygun olarak yapılır.
 7. Rasat edilen ve devam etmesi beklenen olaylar için “OBS” kısaltması ve UTC olarak gözlem zamanı, veya olay tahmin ediliyor ise, “FCST” kısaltması kullanılır.
 8. Rasat edilen veya tahmin edilen hadisenin/olayın yeri (enlem ve boylam olarak veya uluslararası alanda bilinen, tanınan coğrafi tanımı ya da yeri) ve seviyesi belirtilir.
 9. Hadisenin mevcut veya beklenen hareket yönü ve hızı (Knot veya KMH olarak).
 10. Uygun kısaltmalarla hadisenin şiddetindeki değişiklikler belirtilir.
  INTSF : Şiddetleniyor
  WKN : Zayıflıyor
  NC : Değişiklik Yok
Havacılık Sayfası
MGM © 2009