gvg
SİLAHLI KUVVETLERE VERİLEN HİZMETLER

Halen Genel Kurmay Başkanlığı Karargah Merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah merkezinde mevcut olan meteoroloji ofisleri Milli Meteoroloji Merkezimiz olan MGM. Genel Müdürlüğüne hızlı data hattı (19.2 Kbits/s) ile bağlı olup her türlü meteorolojik data ve ürünü alma kabiliyetine sahiptir. Bu ofislerce rutin karargah brifingleri hazırlanarak verilmektedir.

Finansmanı NATO tarafından gerçekleştirilen NATO uydu haberleşme sistemine ait yer alıcı sistemleri 1998 yılı ortalarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez kampüsü içerisine kurulmuş ve telekominikasyon sistemine entegre edilmiştir. Halen bu sistem üzerinden gelen Acewex (Namıs) bilgileri yer ve yüksek seviye bilgi, ürün ve görüntüler askeri meydan meteoroloji ofislerine anında yayınlanmakta ve silahlı kuvvetlerin istifadesine sunulmaktadır.

  1.  Hava Kuvvetleri Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmet: Hava Kuvvetleri Komutanlığının Taktik Kuvvet Komutanlıkları ve bütün Ana Jet Üs ve Meydan Komutanlıklarında 24 saat sürekli hizmet verilen Meteoroloji Ofisleri mevcuttur.
  2.  Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmet: Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde ve işletiminde bulunan meydanlarda da Meteoroloji İstasyonları mevcut olup alçak seviye uçuşlarında ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgiler sağlanmaktadır.

    30 km. menzilin üzerindeki top atışlarında, hedefin vurulmasında meteorolojik faktörler (Rüzgar yön ve hızı, sıcaklık, nem ve basınç) tek başına %67 gibi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Diyarbakır ve Samsun'da bulunan Radyosonde istasyonlarında günde iki kez (00.00 ve 12.00 UTC de) yapılan yüksek seviye atmosfer sondaj rasatlarından elde edilen bilgiler ve kullanılan sayısal hava tahmin modellerinden elde edilen bilgi ve ürünler Kara Kuvvetleri Komutanlığı Topçu birliklerine verilmektedir.

  3.  Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmet: Bandırma Uluslararası Deniz Meteoroloji Merkezince (Fleet Weather Center) NATO tarafından kendi sorumluluğuna verilen 15º E ve 50º E boylamları arasındaki denizler için her gün hazırlanan deniz tahmin raporları ile gerektiğinde fırtına ve uyarı raporları rutin olarak hazırlanmakta ve muayyen saatlerde belirli frekanslardan değişik formatlarda yayınlanmaktadır. Ayrıca Gölcük Donanma Komutanlığı Karargahı Meteoroloji Ofisi ve 30 sahil meteoroloji istasyonları vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi, bülten, uyarı ve raporlar VHF üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
  4.  Jandarma Genel Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmet: Jandarma Genel Komutanlığının faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi ve ürün desteği Meteoroloji Genel Müdürlüğünce karşılanmaktadır. Özellikle helikopter operasyonlarının bulut, yağış,buzlanma vs. gibi meteorolojik hadiselerin yoğun olarak meydana geldiği aşağı troposferde gerçekleşmesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı'nın meteorolojik destek ihtiyacı daha çok önem kazanmaktadır. Dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın özellikle alçak seviye uçuşları için ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi, ürün ve uyarı hizmetleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır.
  5.  Tatbikatlar ve Olağanüstü Durumlarda (Savaş ve Kriz Durumu) Silahlı Kuvvetlere Sağlanan Meteorolojik Destek: Tatbikatlarda veya herhangi bir kriz durumunda Mobil Meteoroloji timleri TSK. nın istediği bölge ve noktalarda destek vermektedir.
Havacılık Sayfası
MGM © 2009