"VHF VOLMET" YAYIN SİSTEMİ
Hazırlayan  : Fatih MUTLU/ Müh.
Düzenleyen: İbrahim ÇAMALAN /Meteoroloji Müh.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nca (ICAO), FIR sahası sorumluluğunu kabul eden ülkelerin, bu FIR sahalarına ait meteorolojik hizmet vermeleri zorunludur. FIR sahalarında verilmesi zorunlu meteorolojik hizmetlerden birisi de VHF VOLMET yayın sistemidir.

 

Uçakların uçuş esnasındaki meteorolojik bilgi ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul FIR sahası için Atatürk Meydan Meteoroloji Gözetleme Ofisi, Ankara FIR sahası için de Esenboğa Meydan Meteoroloji Gözetleme Ofisi tarafından VHF VOLMET yayınları uluslararası nitelikte yapılmaktadır.

VHF VOLMET yayınları, 24 saat süreyle kesintisiz, açık lisan kısaltma terimleriyle ve İngilizce olarak, dakikada 90 kelimeyi aşmayan okuma hızı ile yapılır. VHF VOLMET yayınlarında, yayına dahil edilen meydanların en son METAR rasatları Trend Tipi Pist İniş İstidlali ile birlikte okunur. Ayrıca VHF VOLMET yayınlarının yapıldığı saha ile ilgili yayınlanmış SIGMET bilgisi varsa yayına dahil edilir. Şayet yayınlanmış SIGMET bilgisi yok ise, VHF VOLMET yayınında “NIL SIGMET” ibaresi kullanılır.

Son yıllarda havacılık sektöründe meydana gelen gelişmelere paralel olarak, Türk hava sahası içerisindeki uçuş yoğunluğunda da ciddi bir artış meydana gelmiştir. Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği (TALPA) tarafından, yurtiçi uçuşları desteklemek amacıyla, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki meydanların bilgilerini içeren VHF VOLMET yayın sistemi kurulması talep edilmiştir.

 

TALPA’nın söz konusu talebi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce uygun mütalaa edilmiş olup, hava trafik koridorlarındaki uçuş yoğunluğu da dikkate alınarak, iç hat uçuşlarını desteklemek amacıyla 6 yeni noktaya daha VHF VOLMET yayın sistemi kurulmuştur. Ankara/Merkez, İzmir/Adnan Menderes, Adana, Samsun/Çarşamba, Sivas ve Erzurum Meydan Meteoroloji Ofisleri tarafından bu yayınlar 24 saat süre ile kesintisiz olarak yapılmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 8 noktada yapılan VHF VOLMET yayın sistemlerine ait detaylı tablo ek’te sunulmuştur.

Havacılık Sayfası
MGM © 2009